Τρίχορδα μπουζούκια

Τρίχορδα μπουζούκια

Τρίχορδα μπουζούκια, με ξύλινες φιγούρες